Tervetuloa Teljän Radioamatöörit Ry sivuille

Olet täällä:   Etusivu > Historiikki > TOIMINNAN VUODET 1988-1997 > VHF/UHF, DIGIMODET
ylös
Page
Menu

VHF/UHF, DIGIMODET

By OH1KH

Vuonna 1988 kerho osallistui kuukausitesteihin 2m ja 70cm alueilla. Operaattoreina OH1NOA ja OH1KH. Sijoitus lienee tänäkin vuonna "tavanomainen", eli 5 parhaan joukossa 2m:llä ja 10 parhaan joukossa 70cm:llä. Kun laitteita ei ole uudistettu, ei sijoituksiakaan voida parantaa. Operaattorithan ovat jo "parasta laatua" ja hyvin kouliintuneet monissa kisoissa. Laitteet jotka muutama vuosi sitten tuntuivat hyviltä voisivat olla vieläkin parempia.

Satelliittityöskentely jäi tänä vuonna ilmeisesti kokonaan väliin. Tiedossa ei ole yhtään qsoa minkään satelliitin kautta. Oscar 13 on ollut kyllä workittavissa melko hyvin. Postilaatikko kerholla on laskenut valmiiksi satelliittien ylityksiä jokaiselle päivälle, mutta jostain syystä qsot ovat jääneet pitämättä. Laitteiston vanhanaikaisuus ja kaytön hankaluus ovat ilmeisimpiä syitä.

Timon OH1NOA pitämiä 144MHz meteorskatter yhteyksiä on kertynyt muutamia 2m:n SSB:llä. Seuraavana hankintana olisi varmaankin KUNNOLLINEN nauhanopeuden säädöllä varustettu nauhuri jolla myös MS-CW qso:t tulisivat mahdollisiksi. (Mgr. Sakari OH1KH)

Kerho ei osallistunut vuonna 1990 kuukausitesteihin. Sen sijaan Timo Klimioff, OH1NOA, työskenteli useita yhteyksiä keskieurooppaan kesän ES-avauksissa 50MHz alueella. 50MHz alueen rigin lainasi Jan Hubach, OH1ZAA, ja antenniksi tehtiin kääntyvä dipoli noin 20m korkeuteen.

Satelliittityöskentely jäi vuonna 1990 ilmeisesti kokonaan väliin. Ainoastaan pidettiin muutama koeqso FO20-satelliitin kautta. Oscar 13 on ollut workittavissa melko hyvin. Postilaatikko kerholla on laskenut valmiiksi satelliittien ylityksiä jokaiselle päivälle, mutta jostain syystä qsot ovat jääneet pitämättä. Timon, OH1NOA, pitämiä 144MHz meteorskatter yhteyksiä on kertynyt muutamia 2m:n SSB:llä.
(Mgr. Sakari OH1KH)

Kerho ei osallistunut vuonna 1991 kuukausitesteihin kilpailumielessä. Sen sijaan workittiin muutamia testejä 50, 144, ja 432MHz aluella Pasin, OH1NSJ, toimesta.
Satelliittiyhteyksiä ei pidetty tänäkään vuonna.
Timon, OH1NOA, pitämiä 144MHz meteorskatter yhteyksiä on kertynyt muutamia 2m:n SSB:llä. (Mgr. Sakari OH1KH)

Kerho ei osallistunut vuonna 1992 kuukausitesteihin kilpailumielssä. Sen sijaan muutamia testejä 50, 144, ja 432MHz aluella ajettiin enimmäkseen Pasin, OH1NSJ, toimesta.
Satelliittiyhteyksiä ei pidetty tänäkään vuonna.
Timon, OH1NOA, pitämiä 144MHz meteorskatter yhteyksiä on kertynyt muutamia 2m:n SSB:llä.

Kerho ei osallistunut vuonna 1993 kuukausitesteihin kilpailumielssä. Sen sijaan muutamia testejä 50, 144, ja 432MHz aluella ajettiin Pasin, OH1NSJ, ja Timon, OH1NOA, toimesta.
Satelliittiyhteyksiä ei pidetty tänäkään vuonna.
Timon, OH1NOA, pitämiä 144MHz meteorskatter yhteyksiä on kertynyt muutamia 2m:n SSB:llä.

Vuonna 1994 Kerhon muuton takia ei aktiviteettia U/Vhf-, ja satelliittityöskentelyssä ollut.
Sen sijaan useiden kerhon jäsenten havaittiin osallistuvan em. testehin omalta asemaltaan.

Toistinasema OH1RUB v1989

70 cm toistinasemalupahakemuksemme oli päivätty 16.3.88. Vihdoin 6.1.89. Telehallintokeskus sitten lähetti luvan, ja asema saatiin ääneen taajuudelle 434.725MHz. Loki kertoo että asema avattiin 6.2.89 16:00UTC Mikkolassa, SOK:n viljasiilon katolla. Paikka on perinteinen. Sieltä alkoi aikanaan 2m:n toistinasemankin toiminta.
Alkuaikoina tehtiin useita säätöjä. Lisäksi sähkökatkot sekä valvontalogiikan reistailu piti toistinta välillä pois toiminnasta. Toiminta-alue ei ollut kovinkaan suuri johtuen antennien matalasta (30m) sijoituksesta.
29.5.89 Toistin siirrettiin Aittaluodon voimalaitoksen tiloihin. Näin saatiin antennien korkeus kaksinkertaistettua ja kuuluvuusalue laajeni merkittävästi. Samalla sähkönsaanti parani huomattavasti ja sähkökatkoja ei sen jälkeen ei enää ilmennyt. Myös logiikkaviat ja lähetys ja vastaanottoantennien säädöt saatiin kohdalleen. Viimeinen radiolaitteisiin kohdistunut korjaus tehtiin 28.7 ja viimeinen mekaaninen korjaus, antennikaapelin kiinnitys, 14.10.89

Telehallintokeskukselta anottiin lupaa uuteen sijoituspaikkaan heti kun varmistui että toistin voi olla uusissa tiloissa ainakin vuoteen 1991 saakka. Toistin on nyt saavuttanut saman "varmuuden" kuin kahden metrinkin toistin OH1RAB. Käyttäjämäärä vain ei vielä ole läheskään sama. Uuden luokan my|tä se varmaankin tulee lisääntymään. "Vanhojen partojenkin" olisi syytä harkita tämän toistimen käytt|ä sillä se toimii noin 10mW teholla koko
kaupungin keskustan alueella ja toiminta-alueen reuna ulottuu noin 30km säteelle Aittaluodosta.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistinasema OH1RUB v1990

15. elokuuta THK lähetti uuden luvan koskien toistinaseman sijoitusta Aittaluodon voimalaitokseen. Toimitusaika oli vaatimattomat 12 kuukautta. Tällä hetkellä kaikki toistinta koskevat asiat ovat kunnossa. Vuoden -91 aikana on kuitenkin neuvoteltava uusi sopimus sijoituspaikasta, koska em. voimalaitos siirtyy Porin kaupungin hallintaan uuden voimalaitosyhtiön myötä.

Aseman kantama on ainakin merialueella pohjoiseen Enskeriin asti 32km päähän. Maan puolella rajoina ovat Eurajoki, Kokemäki, Kullaa ja Pomarkku. Toiminta kanavalla on ollut hyvin vilkasta, ehkä jopa vilkkaampaa kuin 2m:llä.
Vuoden aikana lokikirjaan on kertynyt 25 huoltokäyntiä. Varsinaiset viat olivat kuitenkin syöttökaapelien hankautumien puhki, sekä puhedigitoijan hajoaminen. Molemmista selvittiin vaihtamal-
la uutta tavaraa tilalle. Loput käynnit ovat liittyneet herkkyyden ja ulostulotehon pa-
rantamiseen. Toistinasema onkin huomattavasti parantunut viimevuotisesta tilanteesta.
Huoltokäynnit ovat olleet erinomaisen helppoja suorittaa edullisen sijainnin takia. Huollosta ovat vastanneet Juhani Perho OH1QG ja Sakari Nylund OH1KH. Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistinasema OH1RAB v1991

On toiminut Eurajoen mastossa koko vuoden erinomaisesti. Kanava on R5, tekniikasta on pitänyt huolta Juhani Perho, OH1QG. Valittuina valvojina toimineet Timo Ekko OH1SM, Pertti Valtonen OH1IR ja Paavo Hyyryläinen OH1TG, kukin 3kk vuorollaan.

Toistinasema OH1RUB v1991

Tällä hetkellä kaikki toistinta koskevat asiat ovat kunnossa. Sopimus sijoituksesta Aittaluodon voimalaan allekirjoitettiin Porin lämpövoima oy:n kanssa. Huoltohenkilöiksi nimettiin
Juhani, OH1QG, ja Sakari, OH1KH.
Aseman kantama on ainakin merialueella pohjoiseen Enskeriin asti 32km päähän. Maan puolella rajoina ovat Eurajoki, Kokemäki, Kullaa ja Pomarkku. Käyttö on laantunut. Ilmeisesti alkuinnostus on lopahtanut ja toisaalta uusia tietoliikenneluokkalaisia ei ole tullut merkittävästi
vuoden aikana.
Vuoden 1991 aikana lokikirjaan on kertynyt 10 merkintää. Varsinaisia vikoja ei ole montaa. Merkinnät avaamisesta sähkökatkon jälkeen sekä sähkölaitoksen vikaantuneen linkkiradion aiheuttamat häiriöt
muodostavat suurimman osan lokin merkinnöistä. Huollosta ovat vastanneet Juhani Perho, OH1QG ja Sakari Nylund, OH1KH.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistinasema OH1RUB v1992

434MHz toistimen ohjelmaversiota on muutettu useaan otteeseen. Nykyisellään se tuntee useitä käyttäjän komentoja joita voi antaa hitaalla sähkötyksellä käyttäen radion 1750Hz avauspiippiä.
Ohjelma pitää mm. tilastoa toistimen käytöstä. Laskurit nollaantuivat aina sähkökatkoksissa, mutta loppuvuodesta toistimelle asennettiin akkuvarmistus. Sen turvin toistimella voi pitää yhteyksiä noin tunnin ilman valtakunnan sähköverkon voimaa. Koska sijoituspaikka on voimalaitoisrakennus, ovat
sähkökatkot varsin harvinaisia ja yleensä reilusti tuntia lyhempiä.

Eräässä 85 päivän jaksossa oli:
122 avausta joissa ei oltu puhuttu (edes avaajan kutsua)
453 avausta joissa oli puhuttu (tai painettu PTTtä)
226 avausta joissa toistin oli yli minuutin auki (qsoja)

Vuoden aikana lokikirjaan on kertynyt 26 merkintää. Varsinaisia isoja vikoja oli vain yksi. Vesi oli päässyt lähetinantennin kaapeliin tehden koko toistimen käyttökelvottomaksi.(kuuroksi)
Antennit puhdistettiin, suojausta parannettiin ja asennettiin uudet Aircom kaapelit vanhojen RG8 kaapeleiden tilalle. Huollosta on vastannut Sakari Nylund OH1KH.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistin OH1RAB v1992

Eurajoen 144MHz toistimelle loppuvuodesta 1991 syntyneiden häiriöiden takia tehtiin useita huoltokäyntejä Juhanin, OH1QG, toimesta. Kaukohakujärjestelman aiheuttamat häiriöt saatiin kokonaan kuriin poistamalla aiemmin asetettu suodin ja korvaamalla se ferriittirenkain (manttelinkatkaisu) lähetin- ja vastaanotinkaapeleissa. Samalla ulostulotehoa saatin nostettua ylimääräisen suotimen jäätyä pois. Toisen, edelleen jatkuvan, häiriön takia vaihdettiin sekä radio että logiikka uuteen versioon. Logiikka on nyt samanlainen kuin 70cm toistimella eikä se avaudu itsestään tai jää roikkumaan päälle häiriön takia. Uusi laitteisto vietiin paikalle ilman suurempia koeajoja ja sen takia siinäkin ilmeni vikoja joita koetettiin korjata mastossa Juhanin, OH1QG, ja Sakarin, OH1KH, toimesta. Korjaus ei kuitenkaan onnistunut, vaan osa logiikkaa jouduttiin tuomaan alas huoltoon. Se on tarkoitus palauttaa takaisin heti alkuvuodesta 1993. Kuitenkin koko ajan toistin on ollut käytettävissä, vaikkakin osittain vajavaisena versiona.
Toistimella nyt esiintyvän häiriön aiheuttaja on tiedossa, kuten myöskin parannuskeino. Toteutus ei kuitenkaan ole mahdollista radioamatöörien toimesta. Parannusta odotellaan tulevan vuoden aikana.

Toistinasema OH1RUB v1993

434MHz toistimen ohjelmaversiota on muutettu useaan otteeseen. Nykyisellään se tuntee useitä käyttäjän komentoja joita voi antaa hitaalla sähkötyksellä käyttäen radion 1750Hz avauspiippiä. Myös samat komennot voidaan antaa DTMF-äänikoodeilla. Ohjelma pitää mm. tilastoa toistimen käytöstä. Laskurit nollaantuivat
aina sähkökatkoksissa, mutta toistimelle on asennettu akkuvarmistus ja niin vain hyvin pitkät sähkökatkot tai huollot nollaavat logiikan.


Eräässä 211 päivän jaksossa oli:

934 kutsua (1 PTT toiminta laskettu)
798 CQ:ta (useampia PPT toimitoja mutta alle 1min)
284 QSOa (toistin aukiyhtäjaksoisesti yli 1 min)

Vuoden aikana lokikirjaan on kertynyt 6 merkintää. Varsinaisia vikoja oli vain yksi. Akkuvarmistuksen akku vaihdettiin. Huollosta on vastannut Sakari Nylund OH1KH.
2m toistimen ongelmista johtuen on 70cm toistin ehdottomasti paras Luvian pohjoispuolelta, Meriporin ja Kullaan kautta Noormarkkuun ulottuvalla alueella.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistin OH1RAB v1993

Eurajoen 144MHz toistimelle tehtiin useita huoltokäyntejä Juhanin, OH1QG, toimesta. Kaukohakujärjestelman aiheuttamat häiriöt saatiin kokonaan kuriin kun YLEltä saatiin "lainaksi" vahva koaksiaali joka mahdollisti toistinlaitteiston siirron asemarakennukseen, maan pinnalle, antennien jäädessä vanhoille paikoilleen mastoon. Siirtotalkoisiin osallistuivat Porin ja Rauman kerhojen jäsenet.
Toinen häiriö johtuu maston lentovalaistuksen muuttamisesta säästöloisteputkille ja sen takia toistin on mastovalojen palaessa lähes käyttökelvoton pienillä signaalivoimakkuuksilla. Asialle ei voitane mitään. On mahdollista, että YLE muuttaa valaistusta lähivuosina uusimistarpeen myötä. mutta se ottanee aikaa.
Kuitenkin koko ajan toistin on ollut käytettävissä, vaikkakin osittain vajavaisesti kuulevana. Toistimessa on sama logiikka kuin 70cm:llä, mutta akkuvarmistuksen puuttuessa asemalla sattuvat lyhyet sähkökatkot nollaavat usein laskurit joten pidemmän ajan qso-lukuja ei ole saatavissa.
Valvojat OH1IR, OH1TG , OH1SM

Toistinasema OH1RUB v1994

434MHz toistinasema on toiminut koko vuoden ilman sen suurempia murheita. Ainoastaan muutama sähkökatkos on ollut niin pitkä että laitteiston akku on tyhjentynyt ja toistin on tarvinnut herättää kauko-ohjauskomennolla uudelleen päälle. Toistimen toimita on ollut edellisten vuosien kaltainen, vain käyttäjämäärä on edelleen selvästi "liian" vähänen toisimen tarjoamaan palveluun
nähden.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistin OH1RAB v1994

Eurajoen 144MHz toistimelle saatiin neuvoteltua lainakaapeli jolla laitteisto voitiin kuljettaa alas mastosta asematiloihin, antennien jäädessä vanhoille paikoilleen. Kaapelin omistaa YLE ja se on käytettävissä siihen saakka kunnes sille löytyy YLEn puolelta käyttötarvetta. Näin huoltokäynnit helpottuivat huomattavasti. Muuton aikana talkoissa työskenteli väkeä sekä Rauman että Porin kerhoista.
Loppuvuodesta 1994 toistimen radioksi vaihdettiin vanha, jo ennenkin käytössä ollut, huollettu ja uudelle logiikalle sovitettu radio.

Sen myötä saatiin vanha herkkyys ja äänen puhtaus takaisin. N.s.lamppuhäiriö esiintyy edelleen, mutta tällä radiolla se ei haittaa heikkojenkaan asemien luettavuutta. Parannus oli siis melkoinen ja se on näkynyt myös siinä, että välillä miltei nollaan painunut kayttöaste on elpymässä jälleen
edellisten vuosien tasolle.
Valvojat OH1IR, OH1TG , OH1SM

Toistin OH1RUB v1995

434MHz toistinasema on toiminut koko vuoden ilman sen suurempia murheita. Ainoastaan muutama sähkökatkos on saattanut toistimen sulkutilaan. Ohjelmistoa on hivenen muutettu niin että aikarajan ylittänytkin asema kuulee nyt "SRI CL" eli aiheuttamansa sulun. Toistimen akku (surplus) lopetti palvelunsa ja toistin on nyt ilman varavoimaa.
Toistimen toimita on ollut edellisten vuosien kaltainen, tosin käyttäjämäärä on hivenen kasvanut mutta on edelleen selvästi "liian" vähänen toistimen tarjoamaan palveluun nähden.

Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistin OH6RUF

Lauhanvuoren toistin, Teljän Radioamatöörit ry. sai luvan uudelle toistimelle ja sen koekäyttö alkoi 13.4.1995. Sen rakentaja ja hoitaja on OH6MTC M. Järviharju. Toistin sijaitsee Lauhavuorella TELE/MPP mastossa, sijainti kp12cd. Korkeus merenpinnasta 252m Sen kanava on RU 0, teho 15W

Toistin OH1RAB v1995

Eurajoen toistinasema on toiminut luotettavasti koko vuoden 1995. Käyttäjiä on jonkin verran mutta myös tämän toistimen käyttö on selvästi vähentynyt vuosien myötä. Tilaa siis riittää täälläkin. Ohjelmistoa on hivenen muutettu niin että aikarajan ylittänytkin asema kuulee nyt "SRI CL" eli aiheuttamansa sulun.
Valvojat OH1IR, OH1TG , OH1SM

Toistin OH1RUB v1996

434MHz toistinasemassa oli kuluneena vuotena enemmän töitä kuin kaikkina muina vuosina yhteensä.
Alkukesästä 1996 antennit jouduttiin siirtämään alas savusuotimella tehdyn remontin takia. Koko kesän antennit olivat noin 30m alempana ja vielä pahassa katvessa pohjoisen suuntaan. Yhteydet toimivat silti yllättävän hyvin.
Itse toistin sen sijaan ei. Kartonkitehtaan aluella esiintyvä rikkivety oli syönyt radion virtalähteestä jännitteen ja virransäätötrimmerit aiheuttaen virtalähteen jännitteen putoamisen alle 10V joka taas aiheutti radiossa todella ihmeellisiä "ominaisuuksia". Kun virtalähde saatiin kuntoon alkoivat vastaaottimen ja lähettimen kideoskillaatttorien lämpötilastabilointien restailut. Molemmat taajuudet
siirtyivät lämpötilamuutosten mukana minne sattui. Stabilointipiirit viritettiin uudelleen kylmäsprayn ja kuumailmapuhaltimen avulla pysymään oikealla taajuudella hyvinkin isolla lämpötilan vaihtelulla.
Toistimeen uusittiin "uusi" surplusakku sähkökatkojen varalle. Kun kaikki alkoi taas näyttää hyvältä saatiin lupa palauttaa antennit uusitun savusuotimen päälle. Korjauksen jälkeen suodin sai lisää korkeutta 5 metriä joka johti siihen, että toistimen antennikaapelointi piti kokonaan uusia. Uusimisesta oli hyötyä. Ennen riippu-asennuksena olleet kaapelit saatiin koteloidulle kaapelihyllylle jossa sääsuojaus on huomattavasti parempi. Haittaakin oli. Kaapelien pituus kasvoi kymmenkunta metriä, mikä taas
lisäsi vaimennusta.
Loppusyksystä kaikki oli taas ennallaan. Toistin toimi erinomaisesti uudesta paikastaan. Varsinkin Noormarkun suunnassa kenttavoimakkuuden muutos oli selvästi havaittavissa. Toistimen ulostulotehoa nostettiin, vaikka sen tiedettiin vaikuttavan vastaaoton herkkyyteen, 4W:sta 8W:iin. Mitattuna ennen suodinpakettia. Sitten alkoivat samat oireet kuin keväällä virtalähteen hajotessa. Siis korjaammaan. Vika vain ei ollutkaan virtalähteen reguloinnissa. Virtalähteen sulake oli palanut. Toistin toimi silti !! Toiminta perustui vara-akkuun jonka lataus pystyi pitämään jännitteen ylhäällä niin, että vastaanotin toimi, mutta akku ei varaantunut täyteen, eikä toisaalta purkautunut ihan tyhjäksikään. Kun lähetin sitten kytkeytyi päälle alkoi akun napajannite nopeasti pudota aiheuttaen taas omituisuuksia lähetykseen. Käyttäjämäärä on edelleen selvästi "liian" vähänen toistimen tarjoamaan
palveluun nähden. Antennitalkoissa: OH1JLC, OH1MRR, OH1KH.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistin OH6RUF 1996

Lauhanvuoren toistin, hoitaja OH6MTC

Toistin OH1RAB v1996


Eurajoen toistinasema on toiminut luotettavasti koko vuoden. Käyttäjiä on jonkin verran mutta myös tämän toistimen käyttö on selvästi vähentynyt vuosien myötä. Tilaa siis riittää täälläkin.
Valvojat OH1IR, OH1TG , OH1SM

1.2 GHz ATV-Toistin OH1RTF v1996

Kerholle saatiin kuluneen vuoden aikana uusi toistinasema, AmatööriTeleVisiotoistin. ATVtoistimen suunnitteli ja rakensi Jarkko, OH1LLN insinöörityönään.
Toistin lähettää taajuudella 1.252GHz ja kuuntelee taajuutta 1.282GHz. Kun toistettavaa ATVlähetystä ei ole pyörivät ulostulotaajuudella tekstisivut, eli lähetin on aina päällä kuin majakka.
Tekstisivuihin sisältyy mm. :
- testikuva, kerhon logo, kartta kerhoasemalle
- animaatiopätkiä
- DXvihjeet ja Announcementit automaattisesti suoraan OH1RCF-DXclusterilta
- liiton bulletiini automaattisesti suoraan OH1RBF-mailboxilta
- lämpö/valoisuusmittaukset graafisessa muodossa kuluvan viikon ajalta
- kamerakuvaa (live) kerhoaseman sisätiloista

Toistimen logiikkana toimii PC jossa pyörii TurboPascalilla toteutettu ohjelmisto. Ohjauslogiikkaan pakettiradioyhteys jonka kautta DXvihjeet, bulletiinit ja ohjauslogiikan komennot sekä ohjelmaversioden uusimiset voidaan hoitaa "kauko-ohjauksella" kerhon pakettiradiolaitteiden kautta. Tätä kirjoitettaessa ohjausohjelman versionumero on 39.30. (suuret ohjelmamuutokset 39, kyseisen ohjelmaversion virheidenkorjailut 30)
Lähetin sijaitsee 40m maston ylälaakerissa jonne video, ääni ja 12V tuodaan omia kaapeleitaan pitkin. Antennina 2x hybridiquad ja syöttöjohtona vain 1 metri RG8 kaapelia. Johtohäviöt minimoitu Vastaanottimen antennit ovat 24m pakettiradiomastossa jossa sijaitsee myös etuvahvistin. 1.2GHz signaali tuodaan alas RF 7/8 kaapelia pitkin kerhotiloihin joissa vastaanotin sijaitsee. Lähetin kytkettiin toimintaan juhannuksena josta asti tekstisivut ovat olleet tarjolla. Tämän jälkeen tarvittiin vielä runsasti työtä vastaanottopuolen toimintaan saattamiseksi. Vastaanotinkin saatiin kuntoon ja ensimmäiset toistimen kautta pidetyt ATV yhteydet pidettiin itsenäisyyspäivän aikoihin asemien OH1SM ja OH1KH välillä.
Edelleen tekniikassa ja ohjausohjelmistossa riittää hiomista sillä videokuvan toistaminen, sekä 1.2GHz tekniikka yleensäkin, eivät ole niitä helpoimpia asioita amatöörimaailmassa.
Toistin on ensimmäinen omalla kutsullaan toimiva ATVtoistin Suomessa.
Toistimen lähetysten seuraamiseen tarvitaan:
- TV-vastaanotin tai videomonitori kaiuttimella
- tavallinen analoginen (PAL) satelliittiviritin (FM-modulaatio)
- 1.2GHz antenni ja etuvahvistin.
- mahdollisimman lyhyt antennikaapeli ja (lähes) optinen yhteys
kerholle.
Toistimen antennit ovat suunnattuna kerholta kaupungin keskustaan. Teoreettinen näkyvyysalue on noin 10 - 15 km sätellä kerhosta. Sektorilla Yyteri - Ulvila.
Suunnittelu, ohjelmointi ja rakennus : OH1LLN
Asennus, ohjelmiston ja tekniikan kehitys: OH1LLN OH1KH
Antennit : OH1QG

Toistin OH1RUB v1996

434MHz toistinaseman lokista ei löydy kuluneen vuoden 1997 ajalta yhtään merkintää tehdyitä töistä. Edellisen vuoden antenni ja huoltorumba korvattiin näin sapattivuodella.
Valvojat: Sakari Nylund OH1KH ja Timo Ekko OH1SM.

Toistin OH6RUF

Lauhanvuoren toistin, hoitaja OH6MTC

Toistin OH1RAB v1997

Eurajoen toistinasema on toiminut luotettavasti koko vuoden 1997. Ainoat häiriöt olivat logiikan muutamat jumitukset joiden selvittämiseksi tarvittiin power off resettiä paikan päällä. Tämä voi olla enne tulevasta piiriviasta logiikassa, sillä RUB ja RAB ohjelmistot ovat samat eikä RUB ole koskaan mennyt "solmuun".
Käyttäjiä on jonkin verran mutta myös tämän toistimen käyttö on selvästi vähen-
tynyt vuosien myötä. Tilaa siis riittää täälläkin.
Valvojat OH1IR, OH1TG , OH1SM

Toistin OH1RTF v1997

ATV-toistin on toiminut hyvin v 1997. Tosin silläkin on sama vaiva kuin muilla toistimilla. Käyttöä on liian vähän.
ATVharrastus on vielä alkutekijöissään ja lähettämään pääsevien asemien määrä on pieni. Katselijoita sen sijaan saattaa olla enemmänkin. Pakettiadiomaston huippuun asennettiin pieni digitaalinen MV-kamera jolla tekstisivuihin saatiin live-kuvaa myös kerhon pihalta. Kamera on melko laajakulmainen näyttäen lähes koko FK-radan alueen. Myös pimeällä herkkyys on erinomaien sillä pihan tapahtumista saa selvää mastossa olevan 500W halogenivalaisimen ollessa päällä. Kameran lainasi OH1KH.
Toistimen logiikkaan vaihdettiin loppuvuodesta "uusi" 486-120MHz mikro. Moinen tehon lisäys ei olisi ollut tarpeen, mutta 120MHz mikro on ensimmäinen PC jossa on PCI-väyläliitin. Tähän liittimeen saa näytönohjainkortin joka kykenee antamaan ulos normaalia videosignaalia suuremalla resoluutiolla ja väreissä. ATI 2Mb PC2TV kortin käyttöön lainasi OH1KH joka myös kirjoitti uudelleen
koko ohjelmiston käyttämään 640x480x256värin grafiikaa vanhan CGA-mustavalko-ohjelmiston tilalle. Näin tekstisivut pyörivät siis värillisinä, sekä useita televisiovastaanottimia häirinnyt CGAkortin 60Hz kuvataajuus on saatu muutettua eurooppalaisen normin mukaiseksi 50Hz:ksi.

Digitaaliset lähetyslajit. v 1989

Kerhon omassa PC:ssä pyörivä postilaatikko on toiminut erinomaisesti koko vuoden hyvin pienellä huolenpidolla.
Postilaatikon käyttötietoja:
Yhteysaika yhteensä : 38512 min (yli 26pv)
Yhteyden keskim. kesto : 10 min
Käyttäjiä keskim./kk : 20 kpl
Bulletiineja välitetty : 6167 kpl
Poissa toiminnsta : 55184 min (yli 38pv)
On huomattava, että kerhon pakettiradiolupa meni vanhaksi helmikuun lopussa ja hyvissä ajoin lähetetystä uusinta-anomuksesta huolimatta Telehallintokeskus, tapansa mukaan, tahi toimissaan
niin että olimme 2kk (maalis, huhti) ilman lupaa ja pakettiradioasemat olivat suljettuina.
Muut toiminnan keskeytykset johtuvat PC:llä ajetuista muista ohjelmista (kilpailulokien teko yms.) jotka vaativat postilaatikko-ohjelman pysäyttämistä.
Varsinaisia laitevikoja ilmeni hyvin vähän ja nekin olivat lähinnä radion PTT-releen aiheuttamia. Lähettimen käynnistyksiä kertyy viikossa noin 7000-8000 kpl, joteen releet joutuvat lu-
jille.
Pakettiradiotoistimien puolella tapahtui monia muutoksia. Viimeisin niistä oli G8BPQ:n ohjelmaversion liittäminen postilaatikon yhteyteen. Tilanne vuoden 1989 lopussa oli seuraava:
2m pakettiradiotoistin OH1AF-2 50W/10el pohjoiseen 70cm pakettiradiotoistin OH1AF-7 7W/ 4xHQ itään.
Postilaatikko OH1AF ja rinkulanode OH1AF-4, joka mahdollistaa pakettiradiorinkulat, liittyivät kahteen edelliseen rigiin langoitettuna. Niillä ei siis ollut omia rigiejä.
2m toistimella hoidettiin yhteydet muuhun verkkoon OH1AK-2 (Rauma) ja OH6LF-2 (Teuva) kautta.
70cm toistin oli lähinnä paikalliskäyt|n kokeilussa, ilman varsinaista vasta-asemaa muualla maassa.
70cm on tulossa vahvasti pakettiradiokäytt||n. Uusi RA-luokka, tietoliikenneluokka, joka saa käyttää vain 70cm aluetta tulee varmasti lisäämään aktiviteettia kyseisellä alueella.
Suomessa toimiikin jo osa verkkoa 70cm bandilla. Nopean , 9600bd runkoverkon rakentaminen eteläsuomeen on eräs tulevan vuoden päätavoitteista.
Uusien RA-määräysten tultua voimaan 1.12.89 pakettiradio vapautui kaikille amat||reille ilman erillistä lupa-anomusta. Tämä tulee varmasti lisäämmään kyseisen moden käytt|ä.
Postilaatikot ja digi-, eli toistinasemat, "tunnustetaan" nyt uusissa määräyksissä ja sen my|tä ne saanevat omat asematunnuksensa kuten puhetoistimetkin. (Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v1990

Kerhon omassa PC:ssä pyrivä postilaatikko on toiminut erinomaisesti koko vuoden melko pienellä huolenpidolla.
Ohjelmistoksi vakiintui tänä vuonna AA4REn postilaatikko-ohjelma BB2.10 ja sen sekä eri pakettitoistimien yhdistämisohjelma BPQ-node.
Vuoden aikana saatiin viimein pakettitoistimille ja postilaatikoille omat luvat ja niiden myötä omat kutsumerkkinsä. Järjestelmän suffiksi muodostuu R=toistin, B=boxi/D=digipiitteri ja
viimeinen merkki saadaan kerhon tunnuksesta.
Meille tuo merkitsee postilaatikon kutsua OH1RBF ja toistimen kutsua OH1RDF.

Tilanne vuoden lopussa oli seuraava:
2m pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el pohjoiseen
70cm pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ itään.
70cm pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 15el etelään.

Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.
2m toistimella hoidettiin yhteydet muuhun verkkoon OH1RDK-2 (Rauma) ja OH6RDT-2 (Teuva) kautta.
70cm toistin oli lähinnä paikalliskäytössä, ilman varsinaista vasta-asemaa muualla maassa.
Nopean runkoverkon (9600baud) asema OH1RDF-9 valmistui loppuvuodesta, mutta sillä ei toistaiseksi ole vasta-asemaa. Odotamme Raumalaisten vastaavan aseman valmistumista.
Loppukesästä aloitettiin myös Merikarvian pakettitoistinprojekti. Luvat paikalliseen vesitorniin saatiin Heikki Moilasen, OH1MW, ansiosta hyvin nopeasti.
Itse laitteisto sen sijaan vaatii pidempiaikaista työtä sekä testailua. Toivottavasti tulevan kesän -91 aikana päästään asennustöihin Merikarvialle.
Tämä projekti kuuluu osana nopeaan pakettiradiorunkoverkkoon ja sen on tarkoitus mahdollistaa yhteysvälin Pori-Teuva siirtäminen 70cm:lle sekä nopeuden kasvattamisen 1200baudista 9600 baudiin. Kerholla on yksi täydellinen pakettiradiolaitteisto 2m radioineen. Se on ollut lainattavissa halukkaille kuukaudeksi kerrallaan pakettiradioon tutustumista varten.
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v1991

Kerhon omassa PC:ssä pyörivä postilaatikko on toiminut erinomaisesti koko vuoden melko pienellä huolenpidolla.
Ohjelmana käytettiin F6FBB:n tekemää postilaatikko-ohjelmaa joka tarjosi kaikken edistyksellisimpiä ominaisuuksia. Mm. kompressoitu forward muiden postilaatikkoasemien kanssa on parantanut viestin
välitystä noin 30-40%.
Eri nodeasemat yhdistettiin edelleen BPQ nodeohjelmalla samassa PC:ssä.
Vuoden aikana hankittiin kerholle toinen mikro, AT klooni, joka rakennettiin suurimmaksi osaksi Aimolta, OH1SZ, saaduista osista. Tähän koneeseen asennettiin myös BPQ nodeohjelmisto joka yhdistää sen kerhon postilaatikkomikroon, sekä uuteen porttiin taajuudella 144.650MHz.
Varsinaiseksi ohjelmaksi ostettiin Clusterohjelmisto USA:sta. Käyttö on ollut aktiivista, onhan OH1AF:n jäsenistö suurimmaksi osaksi "DX-painotteista" väkeä.
Dxcluster sai THKlta tunnukseksi OH1RCF.
Clusterohjelmiston hoidosta vastasi OH1MDR.
Kerho sai Merikarvialaisten jäseniensä, Heikki OH1MW ja Mauri OH1NTI,
avustuksella paikan digipiitterille Merikarvian vesitorniin.
Lupa THK:ltakin saapui kohtuullisessa ajassa ja kutsuksi määrättiin OH1RDB.
Digipiitteristä on tarkoitus tulla osa nopeaa, 9600 bit/sek, runkoverkkoa. Taajuus 433.775MHz varattiin runkoverkolle ja 433.650MHz paikallisliittymäksi käyttäjille 1200 bit/sek nopeudella. Digipiitterissä ei ole 144MHz taajuuksia, näin se myötäilee IARU reg1 säännöksiä joidenka mukaan kiinteitä verkkoja ei tulisi rakentaa 144MHz alueelle.
Vuoden lopussa Mauri, OH1NTI, asenteli antennit valmiiksi ja Sakarin, OH1KH, rakentama digipeater on tarkoitus asentaa aivan vuoden 1992 alkuviikkoina.
Tilanne vuoden 1991 lopussa oli seuraava:
144.675MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el pohjoiseen
144.650MHz clusterportti OH1RCF/OH1RCF-14 10W/ 15el itään
433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ itään
433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 15el etelään

Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta
on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.

Merikarvia (tulossa alkuvuodesta 92):
433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 2W/ 2el
433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 2W/ 15el pohjoiseen


144MHz digipiitterillä hoidettiin yhteydet muuhun verkkoon OH1RDK-2
(Rauma) ja OH6RDT-2 (Teuva) kautta. 433MHz digipiitteri oli lähinnä paikalliskäytössä, ilman varsinaista vasta-asemaa muualla maassa.

Nopean runkoverkon (9600baud) asema OH1RDF-9 valmistui loppuvuodesta, mutta sillä ei toistaiseksi ole vasta-asemaa. Yhteyden Merikarvialle toivotaan syntyvän antennien takakeiloista. Odotamme edelleen Raumalaisten vastaavan aseman valmistumista etelän suuntaan.
Kerho osti edullisesti Juhanin, OH1QG, avustuksella 5kpl käsiradioita jotka Sakari, OH1KH, modifioi 144.650MHz:lle pakettiradiokäyttöön. Radiot myytiin halukkaille kerhon jäsenille DXcluster-radioiksi.
Kerholla on yksi täydellinen pakettiradiolaitteisto 2m radioineen. Se on ollut lainattavissa halukkaille kuukaudeksi kerrallaan pakettiradioon tutustumista varten.
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v 1992

Kerhon omassa PC:ssä pyörivä postilaatikko on toiminut erinomaisesti koko vuoden melko pienellä huolenpidolla.
Ohjelmana käytettiin F6FBB:n tekemää postilaatikko-ohjelmaa v 5.14d joka tarjosi kaikken edistyksellisimpiä ominaisuuksia. Mm. kompressoitu forward muiden postilaatikkoasemien kanssa on parantanut viestin välitystä noin 30-40%.
Eri nodeasemat yhdistettiin edelleen BPQ nodeohjelmalla samassa PC:ssä.
Dxcluster on toiminut kerhon toisessa "boximikrossa" moitteettomasti.
Tosin yhteys muihin clustereihin ei ole ollut kovinkaan hyvä johtuen Pori-Rauma-Turku reitin kehnoudesta. Clusterohjelmiston hoidosta vastasi OH1MDR.
Merikarvian digipeaterprojekti valmistui alkuvuodesta. Suurin osa "raakaa työtä" tehtiin Maurin, OH1NTI, toimesta.
Myös Teuvalle saatiin vasta-asema loppuvuodesta, mutta yhteydessä on vielä hiomista. Tosin se pelaa kohtuudella kunhan kelit 70cm:llä eivät ole ihan maissa.
9600bit/s runkoverkko jatkuu nyt Porista aina Oulun korkeudelle asti.
Raumalle ei vielä tänäkään vuonna saatu 9600bit/s vasta-asemaa yrityksistä huolimatta.
SRAL on myöntänyt kerholle 2 täydellistä 9600bit/s uutta runkoverkkoasemaa avustuksena. Niiden saavuttua vanhat laitteistot siirrettänee paikallisportiksi kayttäjille, sekä Raumalle jotta yhteys saadaan viimein kuntoon.
Tilanne vuoden 1992 lopussa oli seuraava:
1200bps 144.675MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el pohjoiseen
1200bps 144.650MHz clusterportti OH1RCF/OH1RCF-14 10W/ 15el itään
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ itään
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 2x15el etel.+pohj.

Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.

Merikarvia :
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 2W/ 2el
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 25W/ 2x15el pohj.+etel.

144MHz digipiitterillä hoidettiin yhteydet muuhun verkkoon OH1RDK-2 (Rauma) ja OH6RDT-2 (Teuva) kautta. Lisäksi osa yhteyksistä kulki 433MHz/9600bps kautta Merikarvian paikalliskäyttäjille ja Teuvalle. 433MHz 1200bps digipiitteri oli lähinnä paikalliskäytössä, ilman varsinaista
vasta-asemaa muualla maassa.
Kerholla on yksi täydellinen pakettiradiolaitteisto 2m radioineen. Se on ollut lainattavissa halukkaille kuukaudeksi kerrallaan pakettiradioon tutustumista varten.
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v1993

Kerhon omassa PC:ssä pyrivä postilaatikko on toiminut erinomaisesti koko vuoden melko pienellä huolenpidolla.
Ohjelmana käytettiin F6FBB:n tekemää postilaatikko-ohjelmaa v 5.15 joka tarjosi kaikken edistyksellisimpiä ominaisuuksia. Mm. kompressoitu forward muiden postilaatikkoasemien kanssa on parantanut viestin välitystä noin 30-40%.

Eri nodeasemat yhdistettiin edelleen BPQ nodeohjelmalla samassa PC:ssä.
Boxikoneeseen hankittiin uusi emolevy jolla koneesta tuli 2M/286-33Mhz ja se nopeutti HUOMATTAVASTI boxiohjelman toimintaa.
Dxcluster on toiminut kerhon toisessa "boximikrossa" moitteettomasti. Tosin yhteys muihin clustereihin ei ole ollut kovinkaan hyvä johtuen Pori-Rauma-Turku reitin kehnoudesta. Sen sijaan pohjoisen clustereihin on ollut paremmat yhteydet johtuen 9600bit/s verkon toimivuudesta.
Clusterohjelmiston hoidosta vastasi OH1MDR.
Kaskisiin saatiin vasta-asema Merikarvian 9600bit/s asemalle ja niin reitti pohjoiseen, Teuvaan, toimii moitteettomasti.
9600bit/s runkoverkko jatkuu nyt Porista aina Oulun korkeudelle asti. Raumalle ei vielä tänäkään vuonna saatu 9600bit/s vasta-asemaa yrityksistä huolimatta.
Kuitenkaan 50km yhteysväli Raumalle ei tunnu onnistuvan vaikka molemmissa päissä on 2x19el antennit. Raumalaiset suunnittelevat noden siirtoa Merikoululta Rauman vesitorniin.
Jäämme odottelemaan sen vaikutusta.
Tilanne vuoden 1993 lopussa oli seuraava:
1200bps 144.675MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el pohjoiseen
1200bps 144.650MHz clusterportti OH1RCF/OH1RCF-14 10W/ 15el itään
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ itään
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 2x15el etel.+pohj.
Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta
on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.
Merikarvia :
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 2W/ 2el
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 25W/ 2x15el pohj.+etel.
144MHz digipiitterillä hoidettiin yhteydet muuhun verkkoon OH1RDK-2 etelään (Rauma) ja OH1RDF-9 digipiitterillä yhteydet pohjoiseen 9600bit/s nopeudella..433MHz 1200bps digipiitteri oli lähinnä paikalliskäytössä, ilman varsinaista vasta-asemaa muualla maassa.
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v1994

Vuoden suurin tapahtuma oli tietenkin kaikkien pakettiradiolaitteistojen siirto uuteen kerhotilaan Viasvedelle.
Pakettiradio on saanut pysyvän jalansijan kerhon toiminnassa, sen huomaa muunmuassa siitä että uudesta kerhopaikasta varattiin yksi masto kokonaisuudessaan pakettiradiolaitteistojen tarpeisiin.
Laitteisto, samoin kuin ohjelmisto on pysynyt samana kuin edellisenäkin vuonna. Tosin ohjelmiin on saatu uusia versioita.
Kaiken kaikkiaan laitteisto on toiminut kiitettävällä varmuudella ja mitään suurempia laiterikkoja ei ole sattunut. Ainoana poikkeuksena Merikarvian digipiitterin radioon jouduttiin rakentamaan uusi virtalähde entisen päästäessä vapaat elektroninsa ulos sinisen savun myötä.
Paitsi että toimintaa piristi uuden asemapaikan saanti, saatiin viimeikin Pori-Rauma välille toimiva 9600bps pakettiyhteys. Yhteysväli kerhotilan ja Rauman vesitornin välillä on osottautunut
erittäin hyväksi luotettavaksi.
Ensimmäistä kertaa voidaan todeta että kaikki pakettiliikenne Poriin ja Porista kulki tänä vuonna ainaostaan 70cm 9600bps välitteisenä. Asia johon kukaan ei olisi uskonut 4-5 vuotta
sitten jolloin suurin osa pakettiliikenteestä välitettiin 2m taajuuksilla on nyt toteutunut.

Jotta kehitys ei pysähtyisi esiteltiin uutuutena PuheCluster.
Laitteisto joka käsittää 2m radion sekä tietokoneen ja on yhdistetty kerhotilassa DXCluster pakettiradiolaitteistoon. PuheCluster puhuu, taajuudella 145.225MHz, kaikki DX vihjeet jotka
DXCluster vastaanottaa pakettiradiolla. Näin voivat nekin asemat joilla ei ole pakettilaitteistoa, tai jotka
ovat omien pakettilaitteidensa ulottumattomissa, saada tietoa viimeisimmistä tapahtumista DX-rintamalla.
PuheClusterin antenniin, joka on "pakettiradiomaston" huipussa oleva
5/8 vertikaali, syötetty 10W teho antaa noin 50-60km toimitasäteen
asemalle.
Tässäkin asiassa voidaan ylpeillä edistyksellisyydellä, vain Helsingissä
on toinen vastaavanlainen asema.
Tilanne vuoden 1994 lopussa oli seuraava:
1200bps 144.675MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el N
1200bps 144.650MHz clusterportti OH1RCF/OH1RCF-14 10W/ Hquad NW
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ NW
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 2x15el N+S
145.225MHz PuheCluster OH1RCF 10W/ 5/8vert
Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.

Merikarvia :
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 2W/ 2el
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 25W/ 2x15el pohj.+etel.
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v1995

Pakettiradiolaitteistot ovat toimineet kerhotiloissa erittäin luotettavasti. Lahes kaikki ongelmatilanteet on pystytty hoitamaan kauko-ohjauksen avulla ja vain muutamia kertoja ongelma on ollut niin suuri että se on vaatinut käyntiä itse paikan päällä.
Pakettiradio on saanut pysyvän jalansijan kerhon toiminnassa, sen huomaa koko ajan kasvavasta kayttäjämäärästä. Mailboxin yhtäaikaisten käyttäjien määrää on lisätty viidestä kahdeksaan ja siltikin sattuu joskus tilanteita että kaikki sisäänmenot ovat varattuja. Suorana seurauksena tästä on sisäänmenotaajuuksien ruuhkautuminen.
Nopea 9600bps käyttäjäportti avattiin taajuudelle 433.700MHz. Toistaiseksi tällä taajuudella on vain 3 asemaa joten ruuhkasta ei voida puhua.
Keskenäishäiriöiden takia 144.650MHz portti suljettiin (toinen node vain yhtä kanavaa ylempänä) sekä 70cm taajuuksiin anottiin suurempia eroja. Anomus on vielä käsiteltävänä tätä kirjoitettaessa.
Harkinnassa on 144.650MHz laitteiston siirtäminen 50MHz käyttöön ja uuden käyttäjäportin avaaminen siellä ruuhkan tasaamiseksi. Myös kutsujen niputtamisesta, vuosimaksujen säästösyistä, on keskusteltu.
Laitteisto, samoin kuin ohjelmisto on pysynyt päääosin samana kuin edellisenäkin vuonna. Pientä parantelua sekä ohjemiston että laitteiden suhteen on pyritty mahdollisuuksien mukaan tekemään.
Kaikki pakettiliikenne kulkee nykyään 9600bps runkoverkon kautta ja yhteys on jo koko länsirannikon kattava.
Myös PuheCluster on toiminut erinomaisesti ja tuhansia DXvihjeitä on saatu kuulla selvällä suomenkielellä taajudelta 145.225MHz
Tilanne vuoden 1995 lopussa oli seuraava:
1200bps 144.675MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el NE+E
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ NE
9600bps 433.700MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-8 15W/ 2x15el N+S
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 2x15el N+S

145.225MHz PuheCluster OH1RCF 10W/ 5/8vert

Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.
Merikarvia :
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 2W/ 2el NE
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 25W/ 2x15el N+S
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit. v1996

Pakettiradiolaitteistot ovat toimineet kerhotiloissa erittäin luotettavasti.
Mailboxin yhtäaikaisten käyttäjien maksimimäärää on edelleen lisätty. Suorana seurauksena tästä on sisäänmenotaajuuksien ruuhkautuminen.
1200bps käyttäjäportti avattiin taajuudelle 50.650MHz. Toistaiseksi asemia tällä taajuudella on vain muutama joten ruuhkasta siellä ei voida puhua. Käyttäjäportti on tiettävästi ensimmäinen 6m pakettiradioliittymä Suomessa.
Keskinäishäiriöiden takia käyttäjäporttien taajuuksia muutettiin kuluvan vuoden aikana. 70cm taajuuksiin saatiin THKlta uudet luvat niin, että 1200bps portti toimii taajuudella 434.550MHz, 9600bps käyttäjäportti taajuudella 432.750MHz runkoverkkoportin pysyessä edelleen taajuudella 433.775MHz. Taajuusmuutokset poistivat keskinäishäiriöt 70cm taajuuksilta kokonaan.
Laitteisto, samoin kuin ohjelmisto on pysynyt päääosin samana kuin edellisenäkin vuonna. Pientä parantelua sekä ohjemiston että laitteiden suhteen on pyritty mahdollisuuksien mukaan tekemään. Lisääntyneiden käyttäjätaajuuksien johdosta 6m,2m ja 70cm hitaat käyttäjaportit yhdistettiin yhteen käyttämällä BPQ:n tukemaa drop/poll-kissTNC tekniikkaa. Tämä aiheutti Boxiin ja DXclusteriin connnectoitumisessa yksinkertaitumista, tosin niin että vanhakin tapa edelleen toimi. Näinollen käyttäjille tämä muutos ei edes välttämättä näkynyt.
Kaikki pakettiliikenne kulkee nykyään 9600bps runkoverkon kautta ja yhteys
on jo koko länsirannikon kattava.
Myös PuheCluster on toiminut erinomaisesti ja tuhansia DXvihjeitä on saatu kuulla selvällä suomenkielellä taajudelta 145.225MHz
Lisäksi kerholla toimiva ATV-toistin generoi sää-dx-vihjeen kerran tunnissa kertoen vallitsevan ulkolämpätilan sekä valonmittausanturin lukeman.

Tilanne vuoden 1996 lopussa oli seuraava:
1200bps 144.675MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-2 50W/ 10el NE+E
1200bps 434.550MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-7 25W/ 4xHQ NE
9600bps 432.750MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-8 15W/ 2x15el N+S
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDF-9 15W/ 2x15el N+S

145.225MHz PuheCluster OH1RCF 10W/ 5/8vert

Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa ja niistä jokaisesta on langallinen yhteys samassa tilassa toimivaan postilaatikkoon.
Merikarvia :
1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 2W/ 2el NE
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 25W/ 2x15el N+S
(Mgr. Sakari OH1KH)

Digitaaliset lähetyslajit.v1997

Pakettiradiolaitteistot ovat toimineet kerhotiloissa erittäin luotettavasti. Kutsumerkeissä tapahtui muutoksia vuoden aikana. OH1RDF, digipeater, poistettiin kerhon tiloista kokonaan. Poisto oli kuitenkin "virtuaalinen" sillä mitään varustukseen liittyvää ei poistettu. Vain tuon kutsumerkin
käyttö.
Laitteistot konfiguroitiin uudelleen niin että bandilla näkyivät suoraan postilaatikko OH1RBF ja DXCluster OH1RCF, joka samalla toimii nyt digipeaterina.
Kuluvan vuoden aikana tietokonelaitteiston "löytyminen" on ollut kiitettävän hyvää. Johtuu ilmeisesti laman hellittämisestä ja sen myötä konekannan uudistamisesta. Näin postilaatikko/DXclusterkoneeksikin on saatu 486-120MHz prosessorilla varustettu kone.

Postilaatikon ohjelmisto päivitettiin FBB:n versioon 7.0c. Perustoiminnot ovat suurinpiirtein samoja, mutta käyttäjälle näkymättömällä puolella on tapahtunut suuria muutoksia. Ohjelma toimii nyt ns. suojatussa tilassa jolloin se kykenee paremmin hyödyntämään koneen muistia.
DXClusterohjelmisto on edelleen sama, vaikka tarjolla on myös OH7LZBn tekemä kehittyneempi ilmainen ohjelmisto. Siirtyminen siihen vaatii kuitenkin omat ponnistelunsa ja siksi homma on toistaiseksi hyllytetty.
Radiolaitteiston puolella on saatu käyttöön "uusia" koneita 2m ja 6m alueille (Mobirasta modifioituja). Koneissa on nyt synteesiviritys joten kanavan vaihtokin onnistuu helpommin.
Loppuvuodesta siirrettiin 2m käyttäjäportin taajuutta IARUn uuden suosituksen mukaisesti. Tämä ei ollutkaan helppo operaatio. Kidekoneiden käyttäjäkunta tietenkin koki asian henkilökohtaisena kiusaamisena, ja THK taas antoi pakettimanagerin avustuksella anomattoman taajuuden
144.850MHz joka sattui olemaan tasan tarkkaan 1/3 70cm portin taajuudesta.
Erinäisten selvitysten jälkeen THK on luvannut toimittaa uudet luvat anotulle 144.875MHz taajuudelle.
Poistettu OH1RDF siirrettin Porin Tekun tiloihin jonne Jarkko, OH1LLN, sekä Sami Peltomäki ovat rakennelleet AMPR.ORG nodeasemaa.
Järjestelmä käyttää radioamatööreille varattua TCP/IP aliverkkoa 44.xxx.xxx.xxx liikenteen siirtämiseen internetin kautta toisille vastaaville asemille.
Tekun kanssa saatiin sopimus laitteen sijoittamisesta koulun tiloihin sekä liittymästä heidän verkkonsa kautta internettiin.

Laitteistona toimii 486-66Mhz 16M ram ja 540Mb kovalevyllä. Käyttöjärjestelmä on Linux RedHat. Radiona on modifioitu Mobira 432.750MHz/10W ja antenni 19el yagi suunnattuna kerholle. Radioportin nopeus on 9600bps.
Kerhon digipeaterina kautta (OH1RCF) pääsee laitteistoon kiinni kaikilta taajuuksilla ja nopeuksilla.
Systeemin monimutkaisuuden takia konfiguroiti on vielä kesken joten virallista julkistusta ei ole tehty. Samoin kaikki laitteet, sekä ohjelmat on kuluneen puolen vuoden aikana jo kertaalleen vaihdettu. Muistaen postilaatikkoaseman historiaa voi sanoa että "synnytystuskat" ovat normaaleja.
Toimisessaan laitteisto mahdollistaa reaaliaikaiset yhteydet eri puolille maailmaa, vastaaviin asemiin. Erillaisten radioamatööriaiheisten palvelujen haun internetin sivuilta. Pakettiradiolle pääsee myös Telnet-yhteydellä internetin kautta. Tällöin radioamatöörille tehdään oma käyttäjätunnus
(oma kutsu) ja salasana jolla hän pääsee tähän nodeen ja siitä bandille. Bandilla hän näkyy omalla kutsumerkillään.

Myös muita palveluita voidaan kehittää. Tässä on selvästi tulevaisuuden visiot tarjolla.
Myös PuheCluster on toiminut erinomaisesti ja tuhansia DXvihjeitä on saatu kuulla selvällä suomenkielellä taajudelta 145.225MHz, Lisäksi kerholla toimiva ATV-toistin generoi sää-dx-vihjeen kerran tunnissa
kertoen vallitsevan ulkolämpätilan sekä valonmittausanturin lukeman.
Kerholle on myös rakennettu ethenet verkko joka mahdollistaa kahdeksan koneen verkottamisen 10-base-T liitynnöillä, sekä lisäksi koaksiaalikaapelilla toteutetun segmentin johon saadaan useita koneita. Hub:in lainasi OH1KH.
Verkon kautta koneet voivat jakaa saman kirjoittimen, toistensa kovalevyjä, sekä olla yhteydessä postilaatikkon ja DXClusteriin ja yleensäkin koko pakettiverkkoon.
Harmillinen seikka vain on se että kerhon kilpailuporukan ohjelmistot eivät tue oikeaa mikroverkkoa vaan sarjaporteista kyhättyä viritelmää. Ohjelmistot olisivat siis uusimisen tarpeessa jotta verkottamisen koko hyöty saataisiin irti myös kilpailupuolella.
Pakettiasemien tilanne kerhotiloissa vuoden 1997 lopussa oli seuraava:
1200bps 144.875MHz pakettiradiopalvelut OH1RCF/OH1RBF 20W/ 10el NE+E
1200bps 434.550MHz pakettiradiopalvelut OH1RCF/OH1RBF 15W/ 4xHQ NE
9600bps 432.750MHz pakettiradiopalvelut OH1RCF/OH1RBF 10W/ 2x15el N+S
9600bps 433.775MHz pakettiradiopalvelut OH1RCF/OH1RBF 15W/ 2x15el N+S
9600bps 432.750MHz ampr.org node Teku OH1RDF 10W/ 19el S

145.225MHz PuheCluster OH1RCF 10W/ 5/8vert

Kaikki toistimet sijaitsevat kerhotiloissa, lukuunottamatta Tekun nodea.
Kaikki radiolaitteiden modifioinnit teki Juhani, OH1QG.

Merikarvia :

Merikarvian node on toiminut tasaisen varmasti koko vuoden 1997. Aivan loppuvuodesta 1200bps portin antennit vaihdettiin loopista stakattuun HybridiQuadikaksikkoon. Suuntus on itään, tarkotuksena saada Kankaanpään seutu paremmin pakettiverkon piiriin. HybridiQuadi antaa suhteellisen hyvän vahvistuksen ja leveän keilan, joten antennien puolesta projekti on hyvässä mallissa.
Radiolaitteistoon tarvittasiin kuitenkin parannusta sillä nykyinen kideohjattu paikallisportin radio on liian pienitehoinen (3W), sekä sen taajuus on liian lähellä runkoverkon taajuutta.
Toiveena olisi saada noin 10-20W tehoinen sysnteesiohjattu radio,jolloin voitaisi anoa taajuusmuutosta 434.5xxMHz alueelle. Näin yhteys tulisi varmemmaksi kun runkoverkko ja paikallisportti eivät häiritsisi niin pahasti toisiaan.

1200bps 433.650MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-7 3W/ 2xHq E
9600bps 433.775MHz pakettiradiotoistin OH1RDB-9 25W/ 2x15el N+S
(Digi- mode and VHF- text by manager Sakari Nylund, OH1KH)


©2007 Teljän Radioamatöörit ry
« edellinen ylös seuraava »
ylös
Page
Menu
ylös
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Kirjaannu