Gallery

Tähän valikkoon voi jäsenistömme lähettää radioamatööritoimintaan liittyviä
kuvia, varsinkin toivomme kerhon aktiviteeteista mahdollisiman pajlon kuvia.